Ιατρικά Βίντεο

βιντεοσκόπηση χειρουργίων

To Cine Iris διαθέτει εμπειρία και μπορεί να αναλάβει τη βιντεοσκόπηση χειρουργίων με τήρηση όλων των προδιαγραφών που πρέπει να τηρούνται σε ένα πλήρως αποστειρωμένο περιβάλλον.

 
espa